Všeobecné termíny a prodejní podmínky

1. Údaje o prodejci/provozovateli webových stránek: L.F. S.p.a. a socio unico (dále jen “L.F.”) s registrovaným sídlem na adrese: via Voltri 80, 47522 Cesena, P.I. 00958880403, registrace v Registro Imprese di Forlì-Cesena n. 192897, mezinárodní obchodní komora pro Forlì-Cesena Reg. 016904, je provozovatel webových stránek www.lfspareparts724.com, www.lfricambi724.it (dále jen “webové stránky”) a všech ostatních domén s nimi propojených za účelem internetového prodeje produktů (dale jen “internetový prodej”). E-mailová adresa: info.it@repagroup.com

2. Platné právní předpisy: prodejní smlouva/dohoda uzavřená mezi zákazníkem a L.F. se řídí a posuzuje dle Italského práva upravujícího prodej “nespotřebitelským” zákazníkům podle “Země původu”, kde prodávající sídlí.

3. Souhlas se všeobecnými prodejními podmínkami: odesláním objednávky dle postupů a metod uvedených na webových stránkách zákazník vyjadřuje svůj souhlas a porozumění se Všeobecnými prodejními podmínkami, s dále uvedenými platebními a dodacími podmínkami a jejich bezpodmínečné přijetí. Tyto podmínky jsou neoddělitelnou součástí prodejní smlouvy mezi zákazníkem a L.F. Z tohoto důvodu Vás L.F. žádá o pečlivé přečtení těchto podmínek, jejich vytištění a ponechání si tohoto výtisku. L.F. nebude považovat za platné jiné závazky než předem odsouhlasené v psané podobě. Prodejní podmínky zůstávají v platnosti, dokud nejsou změněny dodavatelem. Jakákoliv jejich změna vstupuje v platnost okamžikem zveřejnění na webových stránkách L.F. a vztahuje se na prodejní smlouvy realizované od tohoto okamžiku.

4. Platba: platba za zakoupené zboží může být realizována, v závislosti na trhu, bankovním převodem, kreditní kartou, metodou PayPal, nebo dobírkou – s příplatkem (2% z hodnoty faktury, minimálně € 5.00 bez DPH) a platbou přepravci v hotovosti nebo šekem. V každém případě, platební metody pro danou zemi je vždy třeba odsouhlasit s prodejním oddělením.

5. Cena za zboží: Všechny ceníkové ceny, slevy a speciální ceny jsou odsouhlaseny se zákazníkem. Ceny uvedené v nabídkách a cenících mohou být přemětem změny bez předchozího upozornění a nejsou závazné. Ceny za zboží neobsahují případné poplatky za balení a neobsahují dopravné, DPH a případné ostatní poplatky. Všechny poplatky vztažené k platbě, bankovní poplatky a poplatky za dobírku jsou účtovány zákazníkovi.

6. Přepravní náklady a minimální objednávka: přepravní náklady a případné poplatky vztažené k objednávce pod limitem její minimální hodnoty jsou součástí faktury a v souladu s prodejní smlouvou odsouhlasenou zákazníkem. S případně nedodaným zbožím bude naloženo dle předchozí dohody se zákazníkem.

7. Podmínky první dodávky: u nových zákazníků je vyžadováno přijetí minimální objednávky, jejichž hodnota a platba je předmětem dohody s příslušným prodejním oddělením. Tato zvyklost platí pouze pro první obejdnávku, dokud není založen obchodní vztah.

8. Dodací podmínky: zboží je prodáváno EX sklad L.F. Z tohoto důvodu předmět plnění je považován za splněný okamžikem předání zboží přepravci. Zboží je vždy přepravováno na riziko zákazníka a to i v případě, když přepravní poplatky byly předplaceny. Zakoupené zboží je dodáno zákazníkovi přepravcem jím vybraným. Odhadované termíny dodání jsou předběžné a nejsou předmětem závazku L.F. Jakékoliv zpoždění v dodávce zboží nezakládá právo zákazníka na zrušení objednávky nebo na kompenzaci škody. Zásilky do P.O. boxů nejsou realizovány. Při příjmu zásilky je zákazník povinen zkontrolovat počet balení dle přepravního dokumentu, zda zásilka není zaměněná nebo poškozená. Jakékoliv poškození zásilky nebo nesouhlasný počet balíků musí být zákazníkem okamžitě uvedeno písemnou formou na přepravním dokumentu přepravce a nahlášeno do L.F. do osmi dnů od dodávky. Pokud se tak nestane L.F. odmítá jakoukoli zodpovědnost za transportní škody. L.F. je zodpovědný za ztrátu/zcizení dodávky nebo poškozené zboží, pouze pokud byl přepravce vybrán a určen L.F. a jeho úkol byl dokončen. V případě ztráty/zcizení při přepravě L.F. zaručuje zpětné zaslání zboží zákazníkovi v jeho celé hodnotě, společně s prohlášením přepravce.

9. Vyloučení odpovědnosti: L.F. není odpovědný za charakteristiky a technické údaje uváděné v jeho katalozích a cenících ani za případné změny prováděné jednotlivými výrobci. L.F. odmítá jakoukoli občanskoprávní odpovědnost za škody způsobené třetím stranám, které mohly být způsobeny nedbalostí, neznalostí nebo neschopností při instalaci nebo montáži zboží.

10. Vyloučení odpovědnosti z důvodu vyšší moci: L.F. nepřebírá zodpovědnost za vadné plnění způsobené z důvodu vyšší moci, jao např. úrazy, požáry, stávky, výluky, zemětřesení, záplavy nebo podobné události, které úplně nebo částečně zamezují plnění obchodní smlouvy nebo její načasování. L.F. nebude zodpovědný žádné straně za škodu, ztráty nebo náklady vzniklé neplněním smlouvy v důsledku výše uvedených důvodů,  neboť zákazník je oprávněn k náhradě zaplacené částky.

11. Práva k průmyslovému vlastnictví: informace, loga, grafická vyobrazení, zvuky, obrázky, obchodní značky (registrované i neregistrované) a jakékoli další formy duševního vlastnictví, rozlišovací znaky nebo názvy, psaný text a obecně – všechny další nehmotné produkty chráněné zákony a mezinárodními úmluvami o ochraně duševního a průmyslového vlastnictví, které jsou uvedeny na webových stránkách L.F., jsou vlastnictvím L.F. poskytnutým třetím stranám. Přístup k webovým stránkám L.F. ani obchodní smlouva však nezakládá zákazníkovi právo k uvedenému vlastnictví. Jakékoliv jejich použití, i částečné, je zakázáno bez předchozí autorizace L.F. a/nebo jeho postupitelů, kterým odpovídající práva výhradně patří.

12. Záruka: L.F. působí výhradně jako velkoobchod s výrobky třetích stran. Proto nepřebírá jakoukoliv zodpovědnost za případné závady.
Každá reklamace nebo rozpor musí být nahlášeny písemnou formou do 8 dní od příjmu zboží do L.F. na následující adresu:

L.F. S.p.a. a socio unico
Via Voltri, 80
47522 Cesena (FC) Italia
Tel. 0547/34 11 11 - Fax 0547/34 11 10
e-mail:info.it@repagroup.com

 

Nedodržení této lhůty vede k zániku práv k reklamaci.
Reklamace nebo rozpor neopravňuje zákazníka k pozdržení platby.

13. Rozhodné právo: smlouva o prodeji mezi L.F. a zákazníkem je považována za uzavřenou v Itálii a dle italského práva (princip Země původu a vnitřního trhu). Jakýkoliv rozpor týkající se výkladu a provádění smlouvy dle těchto Všeobecných podmínek, který není možno řešit vzájemnou dohodou, bude podstoupen k rozhodnutí příslušnému soudu v místě sídla L.F..

Cookies nám pomáhají zlepšovat naše služby. Používáním těchto služeb souhlasíte s použitím cookies. Info