Vracené zboží

Potřebujete vrátit položku zakoupenou v LF internetovém obchodě? Zde jsou podmínky, jak vrátit, způsob kompenzace, lhůty a přepravní náklady

Ve všech případech, kde chyba vznikla na straně L.F. (špatná zásilka, chyba v katalogu nebo ceníku, omyl při zpracování objednávky v systému), je zboží dobropsáno a/nebo zasláno znovu Zákazníkovi, dle vzájemné dohody.

V případě chyby na straně Zákazníka může L.F. posoudit možnost vrácení zboží na základě žádosti Zákazníka za těchto podmínek:
- L.F. obdrží žádost o vrácení zboží do osmi dnů od jeho doručení.
- jedná se o tzv. skladovou položku, která je plánovaně skladem (tudíž se toto nevztahuje na položky neuvedené v aktuálních katalozích).
- hodnota zboží k vrácení není menší než € 100 bez DPH.

Jestliže výše uvedené požadavky jsou splněny a vrácení zboží je odsouhlaseno L.F., je kompenzována hodnota zboží s 30% snížením z prodejní ceny. Přepravní náklady do L.F. jsou na účet Zákazníka.
V každém případě, L.F. si vyhrazuje právo na alternativní řešení náhrady hodnoty vraceného zboží.

V případě vadného zboží v záruce musí být hlášení a žádost o vrácení odeslána do L.F. do osmi dnů od data přijetí zboží. Takovéto případy jsou ojedinělé, protože většina našich dodavatelů pracuje v souladu s certifikací kvality ISO 9001, ačkoliv nemohou být vyloučeny.

UPOZORNĚNÍ: elektrické/elektromechanické součásti musí být pečlivě zkontrolovány před jejich instalací, protože dodavatelé neakceptují vracené zboží, a to ani v záruce, pokud bylo zboží již použito.
A co víc, je třeba mít na paměti, že náhradní díly i příslušenství je třeba skladovat v odpovídajících podmínkách.

N.I.R. (Numero di Identificazione Resi – Identifikační číslo pro vrácení)
Pokud je vrácení zboží schváleno, L.F. vygeneruje  tzv. N.I.R. (Identifikační číslo pro vrácení) pro každou takovou žádost. Žádné příchozí zboží bez tohoto čísla nemůže být přijato.

Pro každou žádost o vrácení musí Zákazník dodržet následující postup:
- kontaktovat svého zástupce L.F. s popisem problému. Ve své žádosti uvést taktéž číslo a datum přepravního dokumentu vydaného L.F. a výrobní číslo zboží, pokud je vyznačeno.
- pokud je vrácení zboží schváleno, obdržíte kód N.I.R., který musí být součástí dokladů k vracenému zboží.

L.F. je společností s certifikací ISO 9001: kód N.I.R. je nezbytnou informací pro tento process – od žádosti o vrácení zboží po finanční náhradu – tak, aby proběhl rychle a bez překážek.
Tudíž nezapomeňte kód N.I.R. a používejte ho při jakékoliv komunikaci týkající se vraceného zboží.